Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

Astalka
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viapikkumyy pikkumyy
Astalka
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapikkumyy pikkumyy

July 03 2019

Astalka
9063 98d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
0589 c707

dailyinspirationquotes:

follow for daily quotes

Astalka
1416 c55d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
Astalka
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Astalka
5729 614b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiemoc niemoc

June 15 2019

Astalka
5341 606c
Reposted byprzerwanarumianekwhiteshadeofblack
Astalka
5167 47ea 500
Astalka
5166 1bda 500
Reposted byhashwhovillescorpixBabsonniedonaprawieniahereyesmyszkaminniebarszczowaRynnsignofthemothkingofthejungle
Astalka
5165 e10d 500
Reposted byscorpixnotyourstrawberrypchamtensyfbamboochacalvadosBabsonlittletroublemakermyszkaminnierudoscimefirjunior13pareidolieRudeGirlwhiteshadeofblackbadbloodwhiskywithspriteBetterDaystransfuzja-lisiazupamy-lifesentymentalnanatalie1818love-in-vainniezwyklarattynesseverytimeiclosemyeyesrzzkropkabigevilgrin00FiloktetxsneakyxBetterDaysLusialetmegetniedoskonaloscmyszkaminniewonderwallleksandrabreatheslow123rzzkropkarapingyourmindrzzkropkatakeyoutomygravemonamenatalie1818doubleespressozupsonfreewayNoCinderellabigevilgrin00rosalieBrunettnergocandycamillapannakiesdaniellsspimpmyheart
Astalka
5164 8743 500
Reposted byscorpixlillepuppetpartyhardorgtfobamboochacalvadosnowaczitakeyoutomygraveblackfantasiesniedonaprawieniadoubleespressoNoCinderellainsanedreamermaruudayoxirbjarbirbpenginjustafragmentofyouapatycznapchamtensyfaurinkocyelKocuchevveelllove-in-vainNotimportanatkingavonschabert12czerwcaAmericanlovermy-lifebadbloodkregoslupkotaszwypotwoimniedotykaniukingofthejungleethielembrace

June 13 2019

Astalka
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve vianiemoc niemoc
Astalka
6299 ef0d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOnlyOrange OnlyOrange
Astalka
7592 5e7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Astalka
9157 ecc8 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Astalka
3146 71ad 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viakarmacoma karmacoma
Astalka
blessed by the beauty of mother nature 🌾
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaOnlyOrange OnlyOrange
Astalka
Astalka
1604 61e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl